Lightswitch import data from Excel to Lightswitch

Discussion in 'Lightswitch Integration' started by JeanM, Mar 5, 2014.

 1. JeanM

  JeanM New Member

  is It possible to import data to Lightswitch application? For example I would like import energy prices for energy calculation (energy billing calculation for subtenets).
 2. JeanM

  JeanM New Member

  After that i would like to use this data in Business Intelligence and Cost Allocation Module.
 3. avreporter

  avreporter Administrator Staff Member

  Yes of course. It is possible. You have to use this code in your application.

  First step: you have to add ImportButton method.
  Second step: You have to add this method you Lightswitch screen.
 4. avreporter

  avreporter Administrator Staff Member

  Private Sub SetupClipboardImportButton()
  AddHandler Me.FindControl("ClipboardImport").ControlAvailable,
  (Function(object1, eventargs1)
  Dim btnClipboardImport As System.Windows.Controls.Button = DirectCast(eventargs1.Control, System.Windows.Controls.Button)
  AddHandler btnClipboardImport.Click,
  (Function(object2, eventargs2)
  Try
  Dim clipboard As Object = System.Windows.Clipboard.GetText
  If Not clipboard Is Nothing Then

  Dim clipboardText As String = clipboard
  Dim clipboardTextRows As String() = clipboardText.Split(vbCrLf)
  'Dim clipboardTextCells As New List(Of String())
  clipboardTextCells.Clear()
  For i = 0 To clipboardTextRows.Count - 1
  If clipboardTextRows(i) Is Nothing OrElse _
  String.IsNullOrEmpty(clipboardTextRows(i).Trim) Then
  ' Empty row, skip
  Continue For
  End If
  Dim cells As String() = clipboardTextRows(i).Split(vbTab)
  Oszlopok = cells.Count
  If cells.Count <> 2 And cells.Count <> 3 Then
  Throw New Exception("Az importálandó táblázatnak 2 vagy 3 oszloppal kell rendelkeznie.")
  Else
  clipboardTextCells.Add(cells)
  End If
  Next
  End If
  Catch ex As Exception
  ShowMessageBox(ex.Message, "Hiba", MessageBoxOption.Ok)
  End Try
  End Function)
  End Function)
  End Sub
 5. avreporter

  avreporter Administrator Staff Member

  Private Sub ClipboardImport_Execute() 'Adatok beimportálása
  Dim hiba As Boolean = False
  For i = 0 To clipboardTextCells.Count - 1
  Gyariszam = clipboardTextCells(i)(0).Trim
  FogyasztasmeroksQuery.Load()
  If FogyasztasmeroksQuery.Count > 0 Then
  LeolvasottOraks.AddNew()
  Try
  LeolvasottOraks.SelectedItem.MeroID = FogyasztasmeroksQuery(0).ID
  LeolvasottOraks.SelectedItem.TimeStamp = New DateTime(Me.OraDate.Year, Me.OraDate.Month, Me.OraDate.Day, 0, 0, 0)
  LeolvasottOraks.SelectedItem.LeolvOra = clipboardTextCells(i)(1)
  If Oszlopok = 3 Then
  Try
  LeolvasottOraks.SelectedItem.LeolvMeddoOra = clipboardTextCells(i)(2)
  Catch ex As Exception
  End Try
  End If
  Catch ex As Exception
  ShowMessageBox(ex.Message)
  hiba = True
  Exit For
  End Try
  'Adat helyeség ellenörzés
  MeroIDLeolvFilter = FogyasztasmeroksQuery(0).ID
  KezdoDatum = LeolvasottOraListaFilter.AddMonths(-3)
  VegDatum = LeolvasottOraListaFilterEnd
  LeolvasottOraksQuery.Load()
  If LeolvasottOraksQuery.Count > 1 Then
  If LeolvasottOraksQuery(0).LeolvOra > clipboardTextCells(i)(1) Then
  If ShowMessageBox("Az alábbi leolvasott érték kisebb, mint az előző óra állás! (Mérőeszköz: " & clipboardTextCells(i)(0) & ") Folytassam az adatok importálását?", "AVReporter", MessageBoxOption.YesNo) = Windows.MessageBoxResult.No Then
  hiba = True
  Exit For
  End If
  End If
  'ShowMessageBox((LeolvasottOraksQuery(0).LeolvOra))
  'ShowMessageBox((LeolvasottOraksQuery(1).LeolvOra))
  If (clipboardTextCells(i)(1) - LeolvasottOraksQuery(0).LeolvOra) > (LeolvasottOraksQuery(0).LeolvOra - LeolvasottOraksQuery(1).LeolvOra) * 2 Then
  If ShowMessageBox("Az utolsó leolvasási időszakban a fogyasztás mértéke jelentősen növekedett az előző időszakhoz képest! Kérem ellenőrizze le, hogy az óraállás megfelelő. (Mérőeszköz: " & clipboardTextCells(i)(0) & ") Folytassam az adatok importálását?", "AVReporter", MessageBoxOption.YesNo) = Windows.MessageBoxResult.No Then
  hiba = True
  Exit For
  End If
  End If
  If Oszlopok = 3 Then
  Try
  If LeolvasottOraksQuery(0).LeolvMeddoOra > clipboardTextCells(i)(2) Then
  If ShowMessageBox("Az alábbi leolvasott érték kisebb, mint az előző óra állás! (Mérőeszköz: " & clipboardTextCells(i)(0) & ") Folytassam az adatok importálását?", "AVReporter", MessageBoxOption.YesNo) = Windows.MessageBoxResult.No Then
  hiba = True
  Exit For
  End If
  End If
  If (clipboardTextCells(i)(2) - LeolvasottOraksQuery(0).LeolvMeddoOra) > (LeolvasottOraksQuery(0).LeolvMeddoOra - LeolvasottOraksQuery(1).LeolvMeddoOra) * 2 Then
  If ShowMessageBox("Az utolsó leolvasási időszakban a fogyasztás mértéke jelentősen növekedett az előző időszakhoz képest! Kérem ellenőrizze le, hogy az óraállás megfelelő. (Mérőeszköz: " & clipboardTextCells(i)(0) & ") Folytassam az adatok importálását?", "AVReporter", MessageBoxOption.YesNo) = Windows.MessageBoxResult.No Then
  hiba = True
  Exit For
  End If
  End If
  Catch ex As Exception
  End Try
  End If
  End If
  Else
  If ShowMessageBox("Az adott mérő eszköz az adatbázisban nem szerepel vagy a név hibás! Mérőeszköz: (" & clipboardTextCells(i)(0) & ") Folytassam az adatok importálását?", "AVReporter", MessageBoxOption.YesNo) = Windows.MessageBoxResult.No Then
  hiba = True
  Exit For
  End If
  End If
  Next
  If hiba = False Then
  Try
  SaveIgen = True
  Save()
  Catch ex As Exception
  ShowMessageBox(ex.Message)
  End Try
  End If
  LeolvasottOraks.Load()

  End Sub
 6. avreporter

  avreporter Administrator Staff Member

  Private Sub Screen_Created()
  SetupClipboardImportButton()
  End Sub
 7. avreporter

  avreporter Administrator Staff Member

  Important!!! You have to copy frist section of screen code:

  Imports System.Windows.Browser
  Imports Microsoft.LightSwitch.Threading

Share This Page